Nalaganje...

VPIS V 1. LETNIK ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025

Informacije o obsegu vpisa, vpisnih pogojih in pomembnih datumih vpisa najdete v Razpisu za vpis v srednje šole in dijaške domove v šolskem letu 2024/2025. Objavljen je na https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/.

ŠTEVILO RAZPISANIH MEST

Program Trajanje izobraževanja Število mest
Tehnik računalništva 4 leta 56
Kemijski tehnik 4 leta 28
Elektrotehnik 4 leta 56
Elektrikar 3 leta 26

PRIJAVA

 • Zadnji rok za oddajo prijave za vpis v srednjo šolo je 2. 4. 2024.
 • Prijavnico lahko kupite na obrazcu MŠŠ-2-1, 20/80 ali jo natisnete tukaj.
 • Prijavljanje za vpis neuspešnih dijakov 1. letnika srednjih šol, ki se želijo preusmeriti in ponovno vpisati v 1.letnik (samo na šole, kjer so še prosta mesta), in učencev, ki so se zadnje leto izobraževali v tujini, je do 16. 5. 2024.
 • Prijavo pošljete priporočeno po pošti na naslov Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.

STANJE PRIJAV

 • Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje 8. 4. 2024 na svojih spletnih straneh v zavihku Prosta mesta, stanje prijav in vpisa objavi informacijo o številu prijav za vpis v posamezne programe.

PRENOSNI ROK

 • Učenci lahko zaradi spremembe namere svojo prijavnico prenesejo na drugo srednjo šolo ne glede na število prijavljenih kandidatov na novo izbrani šoli.
 • Prenosni rok traja od 8. 4. do 23. 4. 2024 do 15. ure.
 • Postopek prenosa prijave bo potekal elektronsko. Kandidati na izbrano srednjo šolo, kjer so oddali prvotno prijavnico, na elektronski naslov svetovalnega delavca posredujejo skenirano / fotografirano izjavo o prenosu prijavnice, podpisano s strani kandidata in starša, v kateri pisno zaprosijo, da v njihovem imenu svetovalni delavec odjavi kandidata na programu, za katerega je oddal prvotno prijavnico, in jo posreduje na drugo šolo, kamor bi želel kandidat prenesti prijavo.

Svetujemo, da se pred prenosom prijave posvetujete s svetovalnim delavcem osnovne ali srednje šole.


OMEJITEV VPISA

 • MVI bo do 24. 5. 2024 na svojih spletnih straneh objavilo, katere šole bodo v katerih programih omejile vpis za šolsko leto 2024/2025.
 • Vse prijavljene kandidate bomo do 29. 5. 2024 obvestili o omejitvah vpisa.
 • Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa so objavljena v Razpisu za vpis za šolsko leto 2024/2025, in sicer: zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. Z učnim uspehom lahko kandidat dobi največ 175 točk.
 • Če se na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, izbiro med njimi opravimo na podlagi točk, ki so jih dosegli na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike – ti dosežki se uporabijo na podlagi predhodnega soglasja kandidata in staršev za mladoletnega kandidata.
 • Izbira kandidatov se ob omejitvi vpisa opravi v dveh krogih:
  • v prvem krogu se izbere število kandidatov, ki obsega 90% od števila prostih vpisnih mest za novince,
  • v drugem krogu se na preostalih 10% vpisnih mest v izobraževalnih programih z omejitvijo vpisa izbere kandidate izmed vseh še prijavljenih kandidatov, ki niso bili uspešni v prvem krogu. Ti kandidati se lahko prijavijo tudi na vsa še prosta vpisna mesta v izobraževalne programe, ki nimajo omejitve vpisa.

VPIS

 • O datumu vpisa in dokazilih, ki jih je potrebno predložiti ob vpisu, boste obveščeni pisno na dom.
 • Če omejitve ne bo, boste po predložitvi izvirnikov spričeval na vpogled in kopijah izvirnikov tudi vpisani – vpis med 17. in 21. 6. 2024. Prijavljeni kandidati boste o tem obveščeni.
 • V primeru omejitve boste prinašali dokumente po posebnem razporedu. Učenci, ki bodo izbrani v prvem krogu izbirnega postopka, bodo tudi takrat vpisani. Drugi bodo seznanjeni s prostimi vpisnimi mesti, na katera bodo lahko kandidirali za drugi krog izbirnega postopka. Ti učenci se bodo odločali o ponujenih prostih mestih (10 % vpisnih mest na šolah z omejitvijo vpisa in vsa ostala razpoložljiva mesta na šolah brez omejitve vpisa) in po prioritetnem vrstnem redu našteli 10 šol, na katere bi se želeli vpisati, ter svoje namere do 26. 6. 2024 do 15. ure oddali na naši šoli. O razvrstitvi na eno od naštetih srednjih šol bodo obveščeni 2. 7. 2024 do 15. ure, na razvrščeno šolo se bodo lahko vpisali najkasneje do 3. 7. 2024 do 11. ure.

Kandidati s posebnimi potrebami

 • Kandidat s posebnimi potrebami, ki izpolnjuje vpisne pogoje za vpis v izobraževalni program, v katerega se je prijavil, ne sodeluje v izbirnem postopku, če najkasneje dan pred začetkom izbirnega postopka predloži na šolo veljavno odločbo o usmeritvi v ta izobraževalni program in dosega najmanj 90 odstotkov točk potrebnih za vpis v program, v katerem kandidira za vpis.


Vse podrobnejše informacije dobite v Razpisu za vpis v šolsko leto 2024/2025, ki bo od februarja dostopen na spletni strani https://www.mss.gov.si.

Nazaj na vrh