Nalaganje...
Srednje strokovno izobraževanje

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA

Trajanje izobraževanja
4 leta
Število vpisnih mest
56
Ovrednotenje programa s kreditnimi točkami
240
Naziv poklicne izobrazbe:
tehnik računalništva/tehnica računalništva

O programu

Izobraževalne vsebine programa Tehnik računalništva so naravnane v povezavo strokovno-teoretičnih znanj in aplikativnih rešitev v okviru strokovno-teoretičnih predmetov/modulov, ki omogočajo reševanje delovnih problemov, iskanje rešitev v delovnih procesih ter spodbujanje projektnega in timskega dela.Dijaki spoznajo materiale in elemente s področja računalništva, pravilno in varno rabo orodij in naprav, spoznajo področje računalniške stroke ter utrdijo temeljna strokovna znanja za povezovanje teorije in prakse, osvojijo znanja in veščine, ki so pomembna za kakovostno izvedbo kompleksnih nalog. Spoznajo instrumente in metode za merjenje komunikacijskih inštalacij, poznajo delovanje elementov računalniških sistemov, njihovo uporabo in vzdrževanje, usposobijo se za upravljanje z informacijsko opremo, pridobijo sposobnost nameščanja in vzdrževanja spletnih storitev, obvladajo metode organizacije podatkov in njihovo učinkovito uporabo, usposobijo se za delo s strojno in programsko opremo, ki podpira multimedijske sisteme. Dijaki obvladajo znanja za učinkovito in uspešno uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije z namenom učinkovitega in uspešnega iskanja, vrednotenja, hranjenja, obdelave in uporabe informacij.

Dijaki osvojijo tudi sposobnost podjetniškega razmišljanja, kritične presoje, odgovornega in socialnega ravnanja v delovnem okolju. Naučijo se sodelovati v skupini ter organizirati in voditi projektno in timsko delo.

Po končanem štiriletnem izobraževanju v programu tehnik računalništva imajo dijaki osvojena znanja in razvite kompetence, s katerimi uspešno nastopajo na trg dela ali pa nadaljujejo izobraževanje.

MNENJA DIJAKOV

Nazaj na vrh