Nalaganje...
Srednje strokovno izobraževanje

KEMIJSKI TEHNIK

Trajanje izobraževanja
4 leta
Število vpisnih mest
28
Ovrednotenje programa s kreditnimi točkami
240
Naziv poklicne izobrazbe:
kemijski tehnik/kemijska tehnica

O programu

Izobraževalne vsebine programa Kemijski tehnik so naravnane v povezavo strokovno-teoretičnih znanj in aplikativnih rešitev v okviru strokovno-teoretičnih predmetov/modulov, ki omogočajo reševanje delovnih problemov, iskanje rešitev v delovnih procesih ter spodbujanje projektnega in timskega dela.Dijaki v 1. in 2. letniku pridobijo temeljna znanja s področja kemija (splošne in anorganske kemije), urijo se v laboratorijski in analizni tehniki, v 3. in 4. letniku spoznavajo fizikalno in organsko kemijo in kemijsko tehniko.

Dijakom ponudimo 2 izbirna modula: analizna kemija, polimerni materiali in tehnologija.

Pri analizni kemiji pridobijo dijaki znanja, kot so: vzorčenje snovi, izvajanje analiz in obdelava rezultatov, uporaba laboratorijske opreme, izdelava dokumentacije …

Modul polimerni materiali in tehnologije ponuja znanja iz poznavanja lastnosti polimerov, izdelave polimerov, izvajanja tehnoloških preizkusov in uporabe zahtevnejše preizkusne opreme.

Po končanem štiriletnem izobraževanju v programu kemijski tehnik imajo dijaki osvojena znanja in razvite kompetence, s katerimi uspešno nastopajo na trg dela ali pa nadaljujejo izobraževanje.

Dijaki spoznajo standarde, tehniške predpise in regulativo s področja kemije in varstva pri delu.

Dijaki spoznavajo snovi (elementi, spojine) in njihove lastnosti ter zakonitosti splošne, anorganske in organske kemije. Uporabljajo kemijsko izrazoslovje in poimenovanje kemijskih spojin, razumejo in uporabljajo enostavne naprave v kemijski procesni tehniki. Dijaki spoznavajo vrste, lastnosti in tehnologije predelave polimerov. Dijaki uporabljajo kemijsko računanje, laboratorijsko opremo in naprave ter se naučijo varnega rokovanja s kemikalijami. V delovnem procesu izvajajo sinteze in analize ter se naučijo vrednotenja rezultatov. Pri svojem delu upoštevajo načela varovanja okolja.

Dijaki osvojijo sposobnost podjetniškega razmišljanja, kritične presoje, odgovornega in socialnega ravnanja v delovnem okolju. Naučijo se sodelovati v skupini ter organizirati in voditi projektno in timsko delo.

MNENJA DIJAKOV

Nazaj na vrh