Nalaganje...
Srednje strokovno izobraževanje

KEMIJSKI TEHNIK

Trajanje izobraževanja
4 leta
Število vpisnih mest
28
Ovrednotenje programa s kreditnimi točkami
240
Naziv poklicne izobrazbe:
kemijski tehnik/kemijska tehnica

Možnosti nadaljevanja izobraževanja

Dijaki, ki želijo po končani srednji šoli nadaljevati izobraževanje, imajo več možnosti:

  • poklicna matura jim omogoča vpis na višješolske in visokošolske strokovne študijske programe;
  • poklicna matura in opravljeni dodatni predmet splošne mature jim omogočata vpis na večino univerzitetnih študijskih programov;
  • dijakom v zaključnem letniku omogočamo priprave na dodatni predmet splošne mature: matematiko, angleščino, biologijo in druge predmete, ki jih ponujajo šole Šolskega centra Celje;
  • pogoj za vpis v nekatere univerzitetne študijske programe je splošna matura, ki jo lahko naši dijaki z opravljeno poklicno maturo dosežejo po obiskovanju enoletnega maturitetnega tečaja.

MNENJA DIJAKOV

Nazaj na vrh