Nalaganje...
Srednje strokovno izobraževanje

KEMIJSKI TEHNIK

Trajanje izobraževanja
4 leta
Število vpisnih mest
28
Ovrednotenje programa s kreditnimi točkami
240
Naziv poklicne izobrazbe:
kemijski tehnik/kemijska tehnica

Praktično usposabljanje z delom (PUD)

Praktično izobraževanje v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju poteka v dveh delih. Del izobraževanja poteka v šolskih delavnicah kot praktični pouk, del izobraževanja pa pri delodajalcu kot praktično usposabljanje z delom (PUD).

Praktični pouk se izvaja v šoli (šolske delavnice), PUD pa v obratovalnici oziroma na objektu. Praktični pouk ocenjuje učitelj z ocenami, medtem ko se PUD ocenjuje na podlagi dokumentacije in na predlog mentorja z opisno oceno »opravil« ali »ni opravil«. Pri PUD-u prejme delodajalec z napotnico tudi zbir doseženih kompetenc dijaka pri praktičnem pouku v šoli in okvirni izobraževalni program po posameznih letnikih.

Praktično usposabljanje pri delodajalcu v programu kemijski tehnik traja 2 tedna v 2. letniku in 2 tedna v 3. letniku.

Izobraževanje v šoli in podjetju je enakovredno. Če si praktičnega usposabljanja pri delodajalcu dijak ne uspe urediti sam, mu pri tem pomaga šola. Poudarek je na praktičnem usposabljanju in stroki v realnem okolju.

Šola pri izvajanju PUD-a sodeluje:

  • s podjetji in s samostojnimi podjetniki:
  • Cinkarna Celje, Droga Kolinska, Erico, Esot invest, Gorenje Velenje, Juteks, Konus Konex, Mlekarna Celeia, Pivovarna Laško, Štore Steel, Tanin Sevnica, Termoelektrarna Šoštanj, TKI Hrastnik, Steklarna Hrastnik, VIPAP Videm Krško, Krka d.d., Vivapen, Papirnica Radeče, Lek d.d., Kozmetika Afrodita …

  • z javnimi zavodi:
  • knjižnice, kulturni domovi, zdravstveni domovi, bolnišnica …

    Zdravstveni dom Celje, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, SB Celje …

Podjetja omogočajo našim dijakom opravljanje praktičnega usposabljanja z delom. Izkušnje kažejo, da se večinoma dijaki, ki pri delodajalcu pustijo zelo dober vtis, s podjetjem povežejo bodisi z možnostjo prejema kadrovske štipendije ali zaposlitve.

V šolskem letu 2021/2022 se je na PUD v tujino (na Irsko) odpravila prva generacija dijakov SŠ KER. V šolskem letu 2022/2023 bodo imeli dijaki možnost opravljati PUD (ali del PUD-a) pri delodajalcih na Irskem in na Finskem.

MNENJA DIJAKOV

Nazaj na vrh