Nalaganje...
Srednje strokovno izobraževanje

ELEKTROTEHNIK

Trajanje izobraževanja
4 leta
Število vpisnih mest
56
Ovrednotenje programa s kreditnimi točkami
253
Naziv poklicne izobrazbe:
elektrotehnik/elektrotehnica

O programu

Izobraževalne vsebine programa Elektrotehnik so naravnane v povezavo strokovno-teoretičnih znanj in aplikativnih rešitev v okviru strokovno-teoretičnih predmetov/modulov, ki omogočajo reševanje delovnih problemov, iskanje rešitev v delovnih procesih ter spodbujanje projektnega in timskega dela.Dijaki v 1. in 2. letniku pridobijo temeljna znanja s področja elektrotehnike, v 3. letniku izbirajo med dvema izbirnima moduloma, pri čemer intenzivno spoznavajo koncepte izbranega modula:

  • Elektronik-avtomatik
  • Dijaki se naučijo izdelovati elektronska vezja ter programirati mikroprocesorska vezja in naprave. Spoznajo načine za upravljanje s krmilnimi in regulacijskimi napravami. Pri svojem delu načrtujejo, programirajo ter priključujejo naprave za avtomatizacijo in robotizacijo proizvodnje. Ukvarjajo se s proučevanjem in snovanjem naprav in sistemov, ki zamenjujejo človeka pri delu, nadomeščajo njegove sposobnosti zaznavanja in miselne zmogljivosti. Osebni računalnik uporabljajo kot merilni, testni in krmilni sistem v laboratorijskih in industrijskih okoljih. Pri delu nadzorujejo delovanje avtomatiziranih postrojev ter izvajajo električne in druge meritve.

  • Elektroenergetik
  • Dijaki spoznajo proizvodnjo električne energije, tako iz klasičnih kot sodobnih sončnih elektrarn, njen prenos, distribucijo, trženje in skrbijo za učinkovito rabo električne energije. Načrtujejo, izvajajo in vzdržujejo električne inštalacije ter priključujejo različne elektromotorne pogone. Spoznajo sodobne meritve v elektroenergetiki in tudi meritve na električnih inštalacijah, ki zagotavljajo varnost le-teh. Spoznajo pametna elektroenergetska omrežja, ki bodo v prihodnosti uravnavala vedno večje težave med proizvodnjo in porabo električne energije v različnih časovnih obdobjih.

    Po končanem štiriletnem izobraževanju v programu elektrotehnik imajo dijaki osvojena znanja in razvite kompetence, s katerimi uspešno nastopajo na trg dela ali pa nadaljujejo izobraževanje.

    Dijaki spoznajo standarde, tehniške predpise in regulativo s področja elektrotehnike in varstva pri delu. Spoznajo materiale in elemente s področja elektrotehnike ter obvladujejo računalniške tehnologije in delo z različnimi programi. Pri svojem delu programirajo različne naprave za avtomatizacijo in robotizacijo. Osvojijo strokovno-teoretična in praktična znanja ter veščine, ki so pomembna za področje elektrotehniške in računalniške stroke ter jih znajo uporabiti v teoriji in praksi. Usposobijo se za načrtovanje enostavnejših električnih sistemov in izdelavo projektnih nalog. Naučijo se načrtovati, izdelovati in vzdrževati elektronska vezja in električne inštalacije ter obvladajo pravilno in varno rabo orodij, strojev in naprav. Znajo priklapljati različne električne porabnike, izvajati meritve in odpravljati napake. Tekom šolanja razvijejo zavest in pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževanja in varstvo okolja ter racionalno rabo energije in materialov. Dijaki osvojijo sposobnost podjetniškega razmišljanja, kritične presoje, odgovornega in socialnega ravnanja v delovnem okolju. Naučijo se sodelovati v skupini ter organizirati in voditi projektno in timsko delo.MNENJA DIJAKOV

Nazaj na vrh