Nalaganje...
Srednje strokovno izobraževanje

ELEKTROTEHNIK

Trajanje izobraževanja
4 leta
Število vpisnih mest
56
Ovrednotenje programa s kreditnimi točkami
253
Naziv poklicne izobrazbe:
elektrotehnik/elektrotehnica

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

 • splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • izbirne strokovne module,
 • odprti del kurikuluma.

Poleg tega mora opraviti:

 • druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela (aktivno državljanstvo in interesne dejavnosti),
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
 • poklicno maturo.

Poklicna matura obsega:

 • Obvezni del:
  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz elektrotehnike.
 • Izbirni del:
  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika (angleščine) ali matematike,
  • izdelek oziroma storitev in zagovor.

MNENJA DIJAKOV

Nazaj na vrh