Nalaganje...
Srednje strokovno izobraževanje

ELEKTROTEHNIK

Trajanje izobraževanja
4 leta
Število vpisnih mest
56
Ovrednotenje programa s kreditnimi točkami
253
Naziv poklicne izobrazbe:
elektrotehnik/elektrotehnica

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse obveznosti drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela (aktivno državljanstvo in interesne dejavnosti) in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom.

MNENJA DIJAKOV

Nazaj na vrh