Nalaganje...
Srednje strokovno izobraževanje

ELEKTROTEHNIK

Trajanje izobraževanja
4 leta
Število vpisnih mest
56
Ovrednotenje programa s kreditnimi točkami
253
Naziv poklicne izobrazbe:
elektrotehnik/elektrotehnica

Pogoji za vpis

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

  • osnovnošolsko izobraževanje ali
  • nižje poklicno izobraževanje.

MNENJA DIJAKOV

Nazaj na vrh