Nalaganje...
Srednje poklicno izobraževanje

ELEKTRIKAR

Trajanje izobraževanja
3 leta
Število vpisnih mest
26
Ovrednotenje programa s kreditnimi točkami
180
Naziv poklicne izobrazbe:
elektrikar/električarka

O programu

Elektrikar je program, ki daje temeljna strokovna znanja, potrebna za začetek dela na področju energetike ali elektronike. Elektrikar predstavlja tehnično podporo v proizvodnji, servisni dejavnosti, izvedbi električnih in komunikacijskih inštalacij, montaži sistemov obnovljivih virov energije …

Za razliko od programa elektrotehnik je elektrikar program, ki ima poudarek na pridobivanju več praktičnih znanj in veščin.Dijaki se naučijo osnovnih pravil za varno delo. Spoznajo materiale in elemente s področja elektrotehnike. Naučijo se temeljnih zakonov v elektrotehniki, s pomočjo katerih lahko razložijo delovanje sistemov in naprav v elektrotehniki. Znajo brati sheme in poiskati potrebne podatke v katalogih, priročnikih ter tehničnih navodilih. Sposobni so samostojnega reševanja realnih praktičnih problemov iz stroke. Usposobijo se za izdelavo različnih vrst električnih in komunikacijskih inštalacij. Znajo priključiti, preizkusiti in vzdrževati elektromotorne pogone ter izvajajo različna dela, ki so potrebna za nemoteno proizvodnjo in oskrbo z električno energijo. Pri svojem delu uporabljajo različno merilno tehniko. Razvijejo si ročne spretnosti, ki so potrebne za izdelavo, popravilo in servisiranje različnih električnih sistemov. V času šolanja pa si razvijajo ekološko zavest za varstvo okolja, varčnost in osebno odgovornost za zmanjševanje onesnaževanja okolja.

Delo z električno energijo je lahko smrtno nevarno, zato mora biti delavec zelo natančen in prepričan v svoje znanje. Mora imeti mirne roke in biti zelo precizen. Ovira pri delu sta lahko okvara vida ali sluha. Nekatera dela potekajo tudi na višini, zato mora biti delavec psihično zdrav in fizično močan. Delavcu na področju električne energije se odpira širok spekter delovnih področji, zato ima veliko možnosti, da najde tako delo, ki mu najbolj ustreza.MNENJA DIJAKOV

Nazaj na vrh