Nalaganje...
Srednje poklicno izobraževanje

ELEKTRIKAR

Trajanje izobraževanja
3 leta
Število vpisnih mest
26
Ovrednotenje programa s kreditnimi točkami
180
Naziv poklicne izobrazbe:
elektrikar/električarka

Možnosti nadaljevanja izobraževanja

Dijak se po uspešno opravljenem zaključnem izpitu lahko vpiše redno ali izredno v program poklicno-tehniškega izobraževanja – PTI (3+2) smer elektrotehnik, tehnik računalništva, strojni tehnik, tehnik mehatronike, logistični tehnik, geotehnik, avtoservisni tehnik (če ima 3-letne delovne izkušnje v avtoservisni dejavnosti).

Program PTI se zaključi s poklicno maturo, s katero si dijak pridobi srednjo strokovno izobrazbo. Lahko se zaposli ali nadaljuje šolanje na višjih in visokih šolah.

Dijak se lahko dodatno izobražuje za pridobitev mojstrskega izpita.

MNENJA DIJAKOV

Nazaj na vrh