Nalaganje...
Srednje poklicno izobraževanje

ELEKTRIKAR

Trajanje izobraževanja
3 leta
Število vpisnih mest
26
Ovrednotenje programa s kreditnimi točkami
180
Naziv poklicne izobrazbe:
elektrikar/električarka

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napreduje dijak, ki je ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjen iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole ter je opravil obveznosti drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela (aktivno državljanstvo in interesne dejavnosti) in praktičnega usposabljanja z delom.

MNENJA DIJAKOV

Nazaj na vrh