Nalaganje...
Srednje poklicno izobraževanje

ELEKTRIKAR

Trajanje izobraževanja
3 leta
Število vpisnih mest
26
Ovrednotenje programa s kreditnimi točkami
180
Naziv poklicne izobrazbe:
elektrikar/električarka

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

  • splošnoizobraževalne predmete,
  • obvezne strokovne module,
  • izbirne strokovne module,
  • odprte dele kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

  • druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela (aktivno državljanstvo in interesne dejavnosti),
  • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
  • vmesni preizkus (velja za vajeniško obliko izobraževanja ter dijake z individualno učno pogodbo v šolski obliki izobraževanja),
  • zaključni izpit.

Zaključni izpit obsega:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • izdelek oziroma storitev in zagovor.

MNENJA DIJAKOV

Nazaj na vrh