Nalaganje...
Srednje poklicno izobraževanje

ELEKTRIKAR

Trajanje izobraževanja
3 leta
Število vpisnih mest
26
Ovrednotenje programa s kreditnimi točkami
180
Naziv poklicne izobrazbe:
elektrikar/električarka

Praktično usposabljanje z delom (PUD)

Praktično izobraževanje v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju poteka v dveh delih. Del izobraževanja poteka v šolskih delavnicah kot praktični pouk, del izobraževanja pa pri delodajalcu kot praktično usposabljanje z delom (PUD).

Praktični pouk se izvaja v šoli (šolske delavnice), PUD pa v obratovalnici oziroma na objektu. Praktični pouk ocenjuje učitelj z ocenami, medtem ko se PUD ocenjuje na podlagi dokumentacije in na predlog mentorja z opisno oceno »opravil« ali »ni opravil«. Pri PUD-u prejme delodajalec z napotnico tudi zbir doseženih kompetenc dijaka pri praktičnem pouku v šoli in okvirni izobraževalni program po posameznih letnikih.

Praktično usposabljanje pri delodajalcu traja 24 tednov; 6 tednov v drugem letniku ter 18 tednov v tretjem letniku. Izobraževanje v šoli in podjetju je enakovredno. Če si praktičnega usposabljanja pri delodajalcu dijak ne uspe urediti sam, mu pri tem pomaga šola. Poudarek je na praktičnem usposabljanju in stroki v realnem okolju.

Šola pri izvajanju PUD-a sodeluje:

  • s podjetji in s samostojnimi podjetniki:
  • BELOGLAVC ELEKTROGRADNJE s.p., Cinkarna Celje d.d., DD-ELEKTROTEHNIKA IN ELEKTRIČNE INSTALACIJE DOMEN DEBELJAK s.p., EEA Medved Danijel d.o.o., EHF elektroinstalacije s.p., ELEKTRO Celje d.d., Elektro Damjan Popelar s.p., Elektro instalacije Anton Selič s.p., Elektro Strojništvo Zidar Zvonko s.p., Elektro Turnšek Instalacije do.o., ELEKTRO UGOVŠEK d.o.o., Elektroinstalacije in elektroservis Aleksander MENČAK s.p., Elektrosignal d.o.o., ELKOM Janez Kukovič s.p., ETRA d.o.o., Hrastnik Franc s.p., Inštalacije Drago Kos s.p., Katja Čretnik Melanšak s.p., Odelo Slovenija d.o.o., Slovenske železnice d.o.o., Štore Steel d.o.o., STEKLARNA HRASTNIK d.d., Steklarna Rogaška d.o.o., Termo-tehnika d.o.o., Valji d.o.o., Veltrag d.o.o., Pivovarno Laško …

  • z javnimi zavodi:
  • knjižnice, kulturni domovi, zdravstveni domovi, bolnišnica …

Podjetja omogočajo našim dijakom opravljanje praktičnega usposabljanja z delom. Izkušnje kažejo, da se večinoma dijaki, ki pri delodajalcu pustijo zelo dober vtis, s podjetjem povežejo bodisi z možnostjo prejema kadrovske štipendije ali zaposlitve.

MNENJA DIJAKOV

Nazaj na vrh